โครงการ ‘ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป’ ได้นำ &#;สินค้าขึ้นชื่อมาสู่งานแสดงสินค้าผักและผลไม้สด Asia Fruit Logistica กรุงเทพมหานครฯ

โครงการส่งเสริมการขายของ CSO Italy

ช่วยผลักดันบริษัทชั้นนำจากประเทศอิตาลีให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทย
โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสหภาพยุโรปจนถึงปี 2568

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 19 ธันวาคม 2565 –
โครงการศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรปได้นำเสนอความหลากหลายของผักและผลไ
ม้คุณภาพจากยุโรปาสู่ประเทศไทย โดยมี 'สินค้าขึ้นชื่อ’ ที่รู้จักกันดีของทวีปยุโรป
มาจัดแสดงในงาน Asia Fruit Logistica กรุงเทพมหานครฯ อีกด้วย
งานจัดแสดงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการทำให้โครงการศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป
ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดย CSO Italy
และได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมอาหารที่หลากหลายของยุโรป

รวมถึงความหลากหลายของผักและผลไม้สด
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปคุณภาพสูง
สู่ตลาดเป้าหมายหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผู้เข้าร่วมงานและผู้ซื้อจำนวนมากจากทั่วทั้งเอเชียและตะวันออกกลาง
ต่างมอบโอกาสทางธุรกิจที่จับต้องได้ให้กับบริษัทที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้
โครงการศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป ที่ได้เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อต้นปีนี้
เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระยะเวลา 3 ปี
ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทชั้นนำจากประเทศอิตาลีทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ Apofruit, Cico-
Mazzoni Group, Conserve Italia, Lagnasco, Oranfrizer, Origine และ RK
Growers
โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรปที่ได้รับความนิยมในป
ระเทศไทย จีน ญี่ปุ่น และไต้หวัน ได้แก่ แอปเปิ้ล มะเขือเทศแปรรูป ผลไม้แปรรูปอื่นๆ
อย่างกีวี รวมถึงส้มสด และส้มแปรรูป
สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: เมธาวรินทร์ มณีกูลพันธ์ TQPR Thailand, 02 260
5820, mae@tqpr.com

ข่าวประชาสัมพันธ์