ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป

Co-funded by the European Union
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS CAMPAIGNS THAT PROMOTE QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTS
โครงการ European Art of Taste : Italian Fruit & Veg Masterpieces (ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบฉบับยุโรป: สุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห่งอิตาลี) เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและ CSO อิตาลี เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็น ผักผลไม้สด และผลิตภัณฑ์แปรรูปของยุโรป ออกสู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง โดยเน้นผักผลไม้จากอิตาลี ดินแดนแห่งความงดงามและขึ้นชื่อจากการมีแสงแดดต ลอดปี

พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป! พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป!

พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป! พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป!

พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป! พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของยุโรป!

เน้นความสด

แท้

และความเป็นยุโรป

บริษัทต่างๆ ของโครงการ

ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป european art of taste discover italian fruit & veg masterpieces
Co-funded by the European Union
THE EUROPEAN UNION SUPPORTS CAMPAIGNS THAT PROMOTE QUALITY AGRICULTURAL PRODUCTS