สินค้า

สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกันอย่างน่าเหลือเชื่อเฉพาะพื้นที่ เฉกเช่นทวีปยุโรปเท่านั้น 
ที่จะสามารถทำการเพาะปลูกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตผลที่มีคุณภาพ และมีรสชาติที่ไม่มีใครเหมือน 
ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยของอิตาลี โดยเฉพาะการที่เป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่มีแสงแดดเกือบตลอด  ทั้งปี บวกกับความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลก ส่งผลให้อิตาลีเป็นประเทศผู้ผลิตผักและผลไม้ชั้นเยี่ยมหลักรายใหญ่ของยุโรป ร่วมกับสเปน

ส้ม

มะเขือเทศ

กีวี

แอปเปิ้ล

น้ำผลไม้